Posouzení školní zralosti

Vyšetření školní zralosti, doporučení k odkladu školní docházky

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v našem zařízení probíhat v průběhu února-března 2019.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, aby se k vyšetření objednali nejpozději do 31.1.2019. Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení doporučení do termínu zápisu.

Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2012 – 31.8.2013.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradnazr@pppaspcvysocina.cz.  Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách www.pppaspcvysocina.cz, v sekci „Dokumenty – Formuláře“. Údaje, které potřebujeme k objednání jsou: jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresa (trvalá, korespondenční), telefonický a e-mailový kontakt a mateřská škola, kterou dítě navštěvuje. Případné další informace najdete na našich webových stránkách.

PhDr. Pavla Šteidlová vedoucí pracoviště Žďár n. S.

Ve Žďáře nad Sázavou, 5.11.2018

Soubory ke stažení