Rozloučení se školkou pí. ředitelky Buchtové

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Rozloučení se školkou    Vážení rodiče, Vážené kolegyně,   nastal čas, kdy je třeba vstoupit do nové části života, v mém případě je to odchod do …

Rozloučení se školkou pí. ředitelky Buchtové

Rozloučení se školkou

 

 Vážení rodiče, Vážené kolegyně,

 

nastal čas, kdy je třeba vstoupit do nové části života, v mém případě je to odchod do důchodu.

Dovolte mi, zamyslet se nad uplynulými roky.

 

1.1.2003 jsem nastoupila do Mateřské školy v Novém Městě na Moravě, do nově vzniklé příspěvkové organizace, která byla ještě v plenkách. Nikdo jsme neměli zkušenosti s tím, jak tento subjekt řídit. Nebylo možné se nikde poradit, vše začínalo tzv. na koleně. Měla jsem zkušenosti s 10 – letým řízením čtyřtřídní mateřské školy ve Žďáře, ale tohle bylo něco nového.

 

Měla jsem před sebou 50 zaměstnanců a 5 mateřských škol (Drobného, Žďárská, Slavkovice, Pohledec, Olešná). Začátky byly opravdu těžké, nikoho jsem neznala – mé bydliště je ve Žďáře. Do práce jsem se však pustila s velkou chutí a vzpomínám si, že já, velký spáč, jsem spala pouze 6 hodin denně, jinak jsem stále pracovala pro školku. Bylo nezbytné podpořit všechny zaměstnance a vybudovat si vzájemnou důvěru. Bylo pro mě důležité, aby všichni chodili do práce rádi a dokázali dobře spolupracovat a vzájemně spolu vycházet.

 

Postupně jsem zjišťovala, že ředitel školy není jenom pedagog, ale i manažér, který během dne přechází z jedné role do druhé. Očekává se od něj bezchybné plnění všech úkolů. Práce to byla náročná, ale já jsem ji opravdu milovala. Snažila jsem se pro rodiče a jejich děti dělat maximum.

 

Děkuji všem kolegyním pedagožkám za obětavou práci. Děkuji všem našim uklizečkám, školnicím za čisté prostředí, kde se všichni celý den pohybujeme. Poděkování patří všem kuchařkám a paní vedoucí školní jídelny. Děkuji rozpočtářce a ekonomce školy za perfektně odváděnou práci.

 

Ráda bych poděkovala za to, že mnohé z vás odvedly práci, kterou jsem ani nemohla zaplatit.

 

Dosáhnout výborné úrovně celé organizace znamenalo nemalé úsilí a poctivou práci vás všech.

 

Mateřská škola je stabilizovaná, má výborné výsledky a předávám ji do nových rukou s vědomím dobře odvedené práce. Nově nastupující ředitelce Mgr. Soně Šikolové přeji hodně štěstí, zdraví a vůli vykonávat tuto náročnou  práci co nejlépe.

 

Vám, Vážení rodiče, přeji aby Vaše děti byly zdravé a zvídavé. Přeji Vám hodné a laskavé učitelky, na které se budete moci kdykoliv obrátit.

 

Ivana Buchtová

V Novém Městě na Moravě: 31.7.2019