Informace rodičům nově nastupujících dětí

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Informace rodičům nově nastupujících dětí   Provoz mateřské školy pondělí – pátek         od    6.15   do 16.00  hodin                     Do  MŠ  patří děti zdravé.  Bezpečnost dětí …

Informace rodičům nově nastupujících dětí

Informace rodičům nově nastupujících dětí

 

Provoz mateřské školy pondělí – pátek         od    6.15   do 16.00  hodin                  

 

Do  MŠ  patří děti zdravé.

 Bezpečnost dětí  –  přicházení a odcházení dětí v doprovodu dospělé osoby; odvádí-li dítě starší sourozenec nebo jiná osoba, je třeba, aby rodiče vyplnili  formulář „Pověření jiné osoby“

 Oblékání dětí  –  volit vhodné oblečení, aby dítěti nebránilo v pohybu, ve hře. Doporučujeme oblečení označit; pro pobyt venku a vycházky  je vhodný náhradní oděv ( sportovní oblečení, tepláčky apod., do deště pláštěnka, gumáky)

 Co potřebuje dítě do školky – uzavřené bačkory, pyžamo, malý porcelánový hrneček, náhradní oblečení (tričko, punčochy, slipy..)

 Omlouvání dětí  – nemoc, či jinou nepřítomnost je třeba ohlásit učitelce na třídě, kde je dítě zapsáno v docházce; rovněž je třeba dítěti odhlásit stravu u vedoucí jídelny tel. 566 598 208, 601 392 513 nebo přes internet do 13.30 hod. – přístupové heslo u vedoucí jídelny

Odhlašování je zcela záležitostí rodičů.

 

Stravování zajišťuje ŠJ při MŠ.

Stravné pro dítě na celý den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina) je 30,- Kč (svačina 7,- Kč oběd  17,-Kč  svačina 6,- Kč)

 

Platba stravného se provádí zpětně, tzn. vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Číslo účtu:  107-1587530207/0100

K-symbol  0308

U České spořitelny sběrný účet 0100167641/0800

U navedení inkasního příkazu uveďte vždy jméno dítěte  (všechny účty  ČS mají i sporožiro) 

 

 „Předpis o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání“ stanovuje podmínky a způsob platby, která je pro rodiče povinná. Platba se provádí inkasním příkazem, který si rodiče sjednají u svého peněžního ústavu.

Platba se  provádí inkasním příkazem za daný měsíc

Číslo účtu: 107-1587210297/0100

U České spořitelny sběrný účet 0100165881/0800

 

Umístění dětí do tříd bude zveřejněno koncem přípravném týdne na vstupních  dveřích a na webových stránkách školy.

 

Více informací se dozvíte na schůzkách  SRPDŠ, které se budou konat v průběhu měsíce září.

 

 Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašim dětem přejeme příjemný pobyt v mateřské škole.

                                              

Kolektiv MŠ