Postup při poskytování informací a příjmu žádostí, stížností a jiných podnětů dle zákona 106/1999 Sb.

Postup při poskytování informací a příjmu žádostí, stížností a jiných podnětů dle zákona 106/1999 Sb.

  • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci jsou povinni nejpozději do druhého pracovního dne předat žádosti, stížnosti a jiné podněty svému přímému nadřízenému a současně také pracovnici sekretariátu ředitelky
  • Pracovnice sekretariátu ředitelky je povinna vést evidenci těchto žádostí, stížností a jiných podnětů a nejpozději v den příjmu těchto žádostí a stížností musí předat tyto informace statutární zástupkyni a současně ředitelce školy
  • Ředitelka školy následně rozhodne jestli a v jakém rozsahu bude informace poskytnuta a pověří svého podřízeného zaměstnance zpracováním a předáním odpovědi žadateli

 

Soubory ke stažení

 
Dotazník