Mateřská škola

Postup při poskytování informací a příjmu žádostí, stížností a jiných podnětů dle zákona 106/1999 Sb.

Postup při poskytování informací a příjmu žádostí, stížností a jiných podnětů dle zákona 106/1999 Sb.

  • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci jsou povinni nejpozději do druhého pracovního dne předat žádosti, stížnosti a jiné podněty svému přímému nadřízenému a současně také pracovnici sekretariátu ředitelky
  • Pracovnice sekretariátu ředitelky je povinna vést evidenci těchto žádostí, stížností a jiných podnětů a nejpozději v den příjmu těchto žádostí a stížností musí předat tyto informace statutární zástupkyni a současně ředitelce školy
  • Ředitelka školy následně rozhodne jestli a v jakém rozsahu bude informace poskytnuta a pověří svého podřízeného zaměstnance zpracováním a předáním odpovědi žadateli

 

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

  • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
  • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT