Mateřská škola

Etický kodex

Č.j. 365/2022

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ

společně vytvořený celým týmem pedagogů na pedagogické poradě dne 7.3.2022


Vztah k sobě samotnému

 • vnímá učitelství jako poslání,

 • věnuje maximální péči výchovně vzdělávacímu procesu,

 • své postavení nevyužívá k manipulaci a osobnímu prospěchu,

 • buduje vzájemnou důvěru a respektuje právo na soukromí,

 • vzdělává se a rozvíjí své znalosti a schopnosti.

Vztahy mezi kolegy

 • jsme tolerantní a empatičtí, respektujeme kolegy a jejich osobnostní odlišnosti,

 • spolupracujeme s kolegy a dalšími profesionály v zájmu výchovy a vzdělávání dětí,

 • preferujeme asertivní a otevřenou komunikaci,

 • vytváříme podmínky pro bezpečnou a efektivní komunikaci,

 • preferujeme týmovou práci a pracujeme na společném cíli,

 • neznevažujeme profesionální způsobilost kolegů, nezasahujeme do jejich rozhodování a kompetencí.

Vztah k dětem

 • dobře známe a zohledňujeme potřeby dětí, jejich individuální odlišnosti, vytváříme bezpečné prostředí, prostor s jasnými hranicemi a respektující komunikací,

 • uplatňujeme rovný přístup ke všem dětem, odmítáme diskriminaci,

 • dbáme na celostní rozvoj potenciálu dětí, svým chováním jsme vzorem k nápodobě.

Vztah k rodičům dětí

 • známe a uvědomujeme si hranice profesních a osobních vztahů s rodiči,

 • zachováváme mlčenlivost o důvěrných informacích rodiny,

 • respektujeme rodičovská práva k dítěti,

 • otevřeně a kompetentně komunikujeme s rodiči o rozvoji dítěte,

 • vytváříme aktivní prostor pro spolupráci s rodiči.

Vztah k instituci a okolnímu prostředí

 • jsme loajální vůči škole, dbáme o další zlepšování dobrého jména školy a vyvarujeme se každého jednání, které by ji mohlo poškodit,

 • souzníme a jednáme v souladu s filozofií, pedagogickými východisky, cíli a metodami školy,

 • spolupracujeme s kolegy a ostatními odborníky vždy v zájmu dítěte,

 • své výhrady k problémům vyjadřujeme v interní diskuzi,

 • jsme si vědomi, že vnitřní či osobní záležitosti není přípustné řešit před rodiči, dětmi školy,

 • děláme vše, co můžeme pro dobré výsledky školy, pro pozitivní vnímání školy na veřejnosti.

V Novém Městě na Moravě dne 7.3.2022

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

 • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
 • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT