Finanční normy na nákup potravin ve ŠJ při MŠ

Finanční normy na nákup potravin ve ŠJ při MŠ Drobného 299,

Nové Město na Moravě, platné od 1.1.2020

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limit Kč (den) strávník

Strávníci 3-6 let

pitný režim

3,00 Kč

přesnídávka

8,00 Kč

oběd

19,00 Kč

svačina

7,00 Kč

Strávníci 7-10 let

pitný režim

3,00 Kč

přesnídávka

9,00 Kč

oběd

21,00 Kč

svačina

7,00 Kč

Strávníci 11-14 let

oběd

24,00 Kč

Strávníci 15 a více let

oběd

25,00 Kč

Učitelé a provozní pracovníci

oběd

25,00 Kč

Důchodci vlastní

oběd

63,00 Kč

Cizí strávníci

oběd

64,00 Kč

Cizí strávníci s dopravou

oběd

74,00 Kč

 

Soubory ke stažení