Finanční normy na nákup potravin ve ŠJ při MŠ

č.j. 1010/2021

1.9.2021 vstupuje v účinnost novelizovaná vyhláška č.107/2005Sb. o školním stravování, kde dochází ke zvýšení finančních normativů.

Finanční normy na nákup potravin ve ŠJ při MŠ Drobného 299,Nové Město na Moravě, platné od 1.9.2021

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limit Kč (den) strávník

Strávníci 3-6 let

pitný režim

4,00 Kč

přesnídávka

8,00 Kč

oběd

21,00 Kč

svačina

7,00 Kč

Strávníci 7-10 let

pitný režim

4,00 Kč

přesnídávka

9,00 Kč

oběd

23,00 Kč

svačina

7,00 Kč

Strávníci 11-14 let

oběd

26,00 Kč

Strávníci 15 a více let

oběd

27,00 Kč

Učitelé a provozní pracovníci

oběd

27,00 Kč

Důchodci vlastní

oběd

65,00 Kč

Cizí strávníci

oběd

66,00 Kč

Cizí strávníci s dopravou

oběd

76,00 Kč

Cizí strávníci se svačinou

Přes. + oběd + svač.

85,00 Kč

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu