Finanční normy na nákup potravin ve ŠJ při MŠ

Finanční normy na nákup potravin ve ŠJ při MŠ Drobného 299,

Nové Město na Moravě, platné od 1.9.2020

č.j. 824/2020

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limit Kč (den) strávník

Strávníci 3-6 let

pitný režim

3,00 Kč

přesnídávka

8,00 Kč

oběd

19,00 Kč

svačina

7,00 Kč

Strávníci 7-10 let

pitný režim

3,00 Kč

přesnídávka

9,00 Kč

oběd

21,00 Kč

svačina

7,00 Kč

Strávníci 11-14 let

oběd

24,00 Kč

Strávníci 15 a více let

oběd

25,00 Kč

Učitelé a provozní pracovníci

oběd

25,00 Kč

Důchodci vlastní

oběd

63,00 Kč

Cizí strávníci

oběd

64,00 Kč

Cizí strávníci s dopravou

oběd

74,00 Kč

Cizí strávníci se svačinou

Přes. + oběd + svač.

82,00 Kč