Vzdělávací projekty MŠ

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cíl: rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet dětem radost z plnění individuálních a skupinových

úkolů formou deníčků se zvířátky

Záměr:

zajistit oficiální registraci školy v projektu, aktivní zapojení a prezentaci na webu

vést děti k týmové spolupráci a zájmu o aktivní sportování

Celé Česko čte dětem

Cíl: ve spolupráci s rodinami dětí vytvářet vztah dětí ke knihám a četbě, která rozvíjí psychické,

myšlenkové a morální zdraví dětí a mládeže

Záměr:

zajistit oficiální registraci školy v projektu, aktivní zapojení a prezentaci na veřejnosti, webu

v souladu s integrovanými bloky ŠVP uskutečňovat promyšlené a systematické návštěvy

rodičů a přátel školy v roli svých profesí či zájmů, rozhovory s dětmi a tematická čtení

aktivně spolupracovat s Městskou knihovnou NMNM, Slavkovice, Pohledec

Míček Flíček

Cesta za míčkem Flíčkem

Cíl projektu:

  • seznamovat s pohádkovým příběhem čtenou formou a dramatizací, vést k pochopení dobra a zla vycházejícího z pohádky, nebezpečí styku s cizí osobou

  • procvičovat pohybové dovednosti, jemnou motoriku, smyslové vnímání a slovní zásobu – vše motivované pohádkovým příběhem míček Flíček od autora Jana Malíka

  • podporovat dobré vztahy mezi rodiči, dětmi a mateřskou školou při společném prožitku v podzimní přírodě

 

Zobrazit zdrojový obrázek

Podpora integrace cizinců na území ČR

Národní projekt

Charakteristika projektu:

Naše mateřská škola se zapojila do projektu, který vyhlásilo MŠMT na podporu vzdělávání cizinců ve školách. Navázali jsme užší spolupráci se vzdělávacím centrem F POINT v Jihlavě, které se zabývá problematikou výuky cizinců. Centrum poskytuje školám konzultaci s odborným pracovníkem v prostorách školy a materiály pro výuku cizinců v oblasti českého jazyka. Koncem roku proběhne akreditovaný seminář MŠMT „Mám ve třídě cizince“ kterého se zúčastníme v Jihlavě.

K tomuto kroku nás vedlo přijímání cizinců do mateřské školy, kteří neovládají český jazyk.

Cíle projektu:

  • Podpořit integraci jako proces bezproblémové oboustranně prospěšné soužití cizinců s majoritou
  • budování sounáležitosti a spoluodpovědnosti za společné soužití
  • podpora vzdělávání cizinců v mateřské škole
  • usnadnit nástup cizinců do českého školního prostředí
  • navázat užší spolupráci s rodinou

Soubory ke stažení