Mateřská škola

Charakteristika MŠ

Mateřská škola jako příspěvková organizace vznikla v roce 2003 sloučením pěti pracovišť.
V současné době tvoří mateřskou školu čtyři pracoviště s celkovou kapacitou 357 dětí:

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného – zde se nachází ředitelství, ekonomický úsek, stravovací úsek, nově zrekonstruovaná školní kuchyně, kde se vaří strava pro všechna pracoviště a prádelna. Budova školy je umístěna uprostřed obytných domů v centru města, nedaleko od přírody, obklopena dvěma školními zahradami.  Herní: se sestavou šplhacích sítí, horolezeckou stěnou, lanem, kruhy, skluzavkou, houpačkami, trampolínou, hřištěm s umělým povrchem, výukovým altánem a třemi pískovišti. Přírodní: certifikovaná přírodní zahrada s květinovými záhony, jezírkem, okrasnou zahradou a sestavami k rozvoji  smyslového vnímání.

Celý areál je oplocený a vstup do mateřské školy je zabezpečen čipy. Před školou je rezervované parkoviště pro rodiče dětí. V této dvojpodlažní budově se nachází 7 tříd s kapacitou 175 dětí. V přízemí je třída pro děti dvouleté a v patře speciální třída s relaxační místností Snoezelen pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Prostředí jednotlivých tříd se mění na aktivní zázemí pro jednotlivé děti a slouží k rozvoji jejich individuality. Ve společných prostorách školy jsou namontovány aktivní prvky k rozvoji jemné motoriky a smyslového vnímání.

Odkaz:

Projekt – Kuchyňky

2. ročník Olympiády

Projekt – Technické školky – pokračování

Projekt – Technické školky

Reportáž Televize Vysočina z 1. ročníku Olympiády

1.ročník Olympiády – Aftermovie

Jak se učí děti v předškolním věku – reportáž

Prezentace pracoviště Drobného

Speciální třída pro děti s povinným vzděláváním

Prezentace celoroční práce třídy předškoláků

 

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec – jednotřídní pracoviště s kapacitou 28 dětí je umístěno v klidném prostředí na kraji obce, což nabízí výhodné podmínky k environmentálnímu rozvoji. Pro vstup do budovy je nainstalováno bezpečnostní elektrické otvírání dveří. V budově se nachází hospodářská část, výdejna stravy a zázemí pro zaměstnance.
K budově přiléhá velká školní certifikovaná přírodní zahrada včetně zahradního altánu s nábytkem a zahradní domek. Celá zahrada má vzrostlé stromy, záhony, bylinkovou spirálu, kopretinový kopec ovocné stromy, bobuloviny a kompost. Herní prvky: skluzavka, horolezecká stěna, šplhadla, síť, průlezka, houpačky a pískoviště.

Odkaz:
Prezentace pracoviště Pohledec

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice – objekt se nachází uprostřed vesnice, který je obklopen malebnou přírodou s velkou přírodní Ukázkovou zahradou. Pro vstup do budovy je nainstalováno bezpečnostní elektrické otvírání dveří.
V dvojpodlažní budově se nachází dvě třídy s kapacitou 56 dětí. V přízemí budovy byla třída v roce 2020 uzpůsobena k docházce dvouletých dětí.
Certifikovaná ukázková zahrada nabízí dětem prostor k bádání a pokusům, objevování a přemýšlení. Jednotlivé prvky slouží k rozvoji smyslového vnímání a k rozvoji v oblasti environmentální výchovy. Součástí této zahrady je dopravní hřiště, které vzniklo ve spolupráci s Besipem, kde si děti osvojují základní pravidla bezpečnosti v dopravě.
Aktivní zahrada slouží k relaxaci, odpočinku, ale i k všestrannému rozvoji individuálních potřeb dětí.

Odkaz:
Prezentace pracoviště Slavkovice

Ukázka přírodní zahrady

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská – budova byla postavena v okrajové části města v blízkosti nemocnice, jako čtyřtřídní pracoviště pavilonového typu s kapacitou 98 dětí.
Součástí je školní kuchyň, kde se připravují svačinky pro děti a hospodářská část s bytem paní školnice. Vstup do mateřské školy je zabezpečen čipy. Jednotlivé třídy jsou uzpůsobeny tak, aby děti měly dostatek prostoru pro vlastní aktivní tvoření, rozvoj pohybových dovednosti a vědomostí.
Budovu obklopuje velká zahrada s prvky přírodní zahrady, květinové záhony, stromy a keře, třemi pískovišti, herními prvky, trampolínou a venkovní bazén s filtrací. Jednotlivé prvky zahrady slouží k rozvoji pohybových dovedností a k rozvoji smyslového vnímání.

Odkaz:
Prezentace pracoviště Žďárská

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

  • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
  • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT