Charakteristika MŠ

Obecná charakteristika

Od 1.1. 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací – místa výkonu vzdělávání Drobného, Žďárská, Slavkovice a Pohledec

Mateřská škola má třináct tříd, celková kapacita je 358 dětí. Třídy jsou smíšené, věk 2,5 – 7 let. Ve škole je 27 pedagogických zaměstnanců, 6 asistentek pedagogů, 2 chůvy, 11 provozních zaměstnanců, 5 kuchařek 1 vedoucí stravování, 2 ekonomky, 1 řidič

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného

Mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1967. Je umístěna ve dvou jednopatrových budovách, kde se nachází sedm třídy s veškerým příslušenstvím. Nachází se zde celé ředitelství MŠ. V současné době je kapacita školy stanovena na 176 dětí. Obě budovy jsou propojeny spojovací chodbou. V přízemí je umístěna kuchyně školní jídelny s přilehlými sklady. Kuchyň zajišťuje vaření hlavního jídla pro všechna pracoviště příspěvkové organizace. Je zde i prádelna, kde se pere prádlo pro celou příspěvkovou organizaci. Budova mateřské školy je obklopena herní a přírodní zahradou, kde se děti mohou dostatečně pohybově vyžít i získat nové zkušenosti a poznatky o přírodě.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská

Budova je čtyřtřídní pavilónového typu. Je umístěna v okrajové části města. Byla vybudována v roce 1983 a je ze všech míst výkonu vzdělávání nejmladší. V současné době má kapacitu 98 dětí. Budovu obklopuje zahrada se třemi pískovišti,  bazénem, s rozsáhlou travnatou plochou, kterou doplňují květinové záhony, stromy a keře. Dva pavilóny budovy jsou propojeny spojovací chodbou, která ústí v provozní části budovy, kde se nachází pracoviště školní jídelny. V jídelně se připravuje pitný režim a dopolední i odpolední svačiny pro všechna pracoviště naší organizace. K provozní budově náleží byt školnice včetně garáže.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice

Mateřská škola ve Slavkovicích vznikla v roce 1948, jako jednotřídní mateřská škola v budově základní školy. Na podzim roku 1977 se přestěhovala do nové, jednopatrové budovy a změnila se na mateřskou školu dvoutřídní. Objekt se nachází uprostřed vesnice, který je obklopen malebnou přírodou. Kolem školy se rozprostírá velká přírodní zahrada s novým dopravním hřištěm. Okolí mateřské školy je krásné, rozmanité a bohaté na poznávací vycházky.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec

Budova je umístěna v pěkném prostředí na okraji obce. Byla vybudována v roce 1975. Budova školy je jednopodlažní, rozdělená na hospodářskou část a část, kterou, využívají děti k jejich celodennímu pobytu a vyžití. Budova je podsklepená, ve sklepě se nachází sociální zařízení a šatna pro provozní pracovnice, kotelna na plynové zařízení a sklad na zahradní náčiní. Na jižní straně se rozkládá velká přírodní zahrada s pískovištěm a nově zbudovanými průlezkami.

Soubory ke stažení