Režim školy

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Drobného 299

592 31 Nové Město na Moravě

Režim školy:

6.15 – 8.15 (do 8,00 hodin děti povinného předškolního vzdělávání) scházení dětí

6.15 – 9.00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, postupné zapojování dětí do individuálních a skupinových činností, pracovních a výtvarných činností, spontánní a řízené aktivity s dětmi, individuální péče o děti, jazykové chvilky, pohybové činnosti, práce s předškoláky

8.15 – 9.00 hygiena, svačina (průběžná)

9.00 – 9.30 komunitní kruh, přivítání se s dětmi, rozhovory, společné aktivity hudební a pohybové, četba, experimentování, cvičení, hry, dramatizace, atd.

9.30 – 11.30 pobyt venku, na zahradě, vycházky do okolí města, přenášení započatých činností z aktivit na třídě do pobytu venku, pozorování

11.30 – 12.15 hygiena, oběd

12.15 – 14.00 klid na lůžku, polední odpočinek, poslech pohádky

14.00 – 14.30 hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.15 spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti, možnost pokračování započatých prací dne, práce s předškoláky, rozcházení dětí

Uvedené časy jsou orientační, časové odchylky jsou tolerovány. Je však nezbytně nutné dodržovat psychohygienické podmínky