Mateřská škola

Režim školy

Režim školy

Režim dne
Denní režim je uveden orientačně, je variabilní a umožňuje pružně reagovat na potřeby dětí a školy. Může být pozměněn v případě kulturních akcí a výletů.

Děti s povinným předškolním vzděláváním – třída Včelky a Zajíci

06.15 – 08.30

příjem dětí do 08.00 h., ranní hry, individuální a skupinové

činnosti, pohybové aktivity, práce s předškoláky

08.30 – 09.00

hygiena, svačina

09.00 – 09.30

individuální, skupinové a společné aktivity, hudební činnosti

četba, experimentování, dramatizace

09.30 – 12.00

pobyt venku

12.00 – 12.30

hygiena, oběd

12.30 – 13.30

klid na lůžku

13.30 – 14.30

individuální práce s dětmi, pedagogická diagnostika

14.30 – 16.15

svačina, odpolední aktivity, rozcházení domů

Děti ve věkově smíšených třídách od 3 do 6 let

06.15 – 08.15

příjem dětí, ranní hry, individuální a skupinové činnosti

pohybové aktivity, práce s předškoláky

08.15 – 09.00

hygiena, svačina

09.00 – 09.30

individuální, skupinové a společné aktivity, hudební činnosti

četba, experimentování, dramatizace

09.30 – 11.30

pobyt venku

11.30 – 12.15

hygiena, oběd

12.15 – 14.00

klid na lůžku

14.00 – 14.30

hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.15

odpolední aktivity, rozcházení domů

Děti dvouleté třída  Housenky

06.15 – 08.15

příjem dětí, postupná adaptace a pomoc, ranní spontánní hry

08.15 – 09.15

hygiena, svačina

09.15 – 10.00

spontánní hry, námětové, hudební činnosti

10.00 – 11.30

pobyt venku

11.30 – 12.30

hygiena, oběd

12.30 – 14.30

klid na lůžku

14.30 – 15.00

hygiena, odpolední svačina

15.00 – 16.15

odpolední hry, rozcházení domů

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

  • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
  • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT