Zápis dětí

Č.j. 255/2021

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31.8.2016, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou včetně, mají – li trvalé místo pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území města Nové Město na Moravě v příslušném školském obvodu.

2. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, narozené do 31.8.2018, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území města Nové Město na Moravě v příslušném školském obvodu.

3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, narozené do 31.8.2019 do počtu volné kapacity dle věku od nejstaršího po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území města Nové Město na Moravě v příslušném školském obvodu.

4. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy.

Přijímány budou děti v řádném pořadí od bodu 1, a to od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které místo výkonu vzdělávání a školských služeb a do které třídy bude dítě zařazeno a případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti splňují podmínky pravidelného očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka mateřské školy

V Novém Městě na Moravě: 8.4.2021

Soubory ke stažení

 
Dotazník