Výskyt roupů u dětí

Výskyt roupů u dětí

Pokud se u dětí vyskytnou roupy, je třeba na základě vyjádření Krajské hygienické stanice vyloučit dítě z docházky do MŠ až do doby přeléčení (přibližně týden).