Návštěva střední zdravotnícké školy – MŠ Slavkovice

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Návštěva střední zdravotnické školy.   Děti ze školky ve Slavkovicích navštívily Střední zdravotnickou školu ve Žďáře nad Sázavou. Se sociálně patologickými jevy, jako jsou týrání, …

Návštěva střední zdravotnícké školy – MŠ Slavkovice

Návštěva střední zdravotnické školy.

 

Děti ze školky ve Slavkovicích navštívily Střední zdravotnickou školu ve Žďáře nad Sázavou.

Se sociálně patologickými jevy, jako jsou týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy, kouření, alkohol a léky, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout potřebné informace formou, která je úměrná tomuto věku.

Cílem našeho ročního projektu je nabídnout dětem prvotní informace a schopnost orientovat se v dané problematice. Přiměřenými námětovými hrami a situačním učením jsou děti vedeny tak, aby si uměly vážit svého zdraví, a aby zvládaly sociální dovednosti. Snažíme se na děti působit tak, aby si upevnily pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích.

Jednou z mnoha činností byla návštěva Střední zdravotnické školy ve Žďáře nad Sázavou, kde nás studentky provedly nemocničním pokojem, seznámily nás s lidským tělem a ukázaly zajímavosti ze své práce.

Děti poznaly, že jsme každý jiný, každý jinak starý, a že se musíme o sebe starat, abychom péči zdravotních sestřiček a lékařů potřebovali co nejméně.