Opatření MŠ k aktuální situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Opatření MŠ k aktuální situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Opatření MŠ k aktuální situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

č.j. 194/2020
v Novém Městě na Moravě dne 13.3.2020

Opatření MŠ k aktuální situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Všechna pracoviště Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace budou od 16.3.2020 v provozu.

Mateřská škola přijala následující opatření:

• Z důvodu prevence prosíme rodiče, aby zvážili docházku dítěte do mateřské školy.
• O děti, které budou navštěvovat mateřskou školu, bude dobře postaráno.
• Budou omezeny a zrušeny společné aktivity v rámci organizace pro děti a jejich rodiče.
• Třídy s dětmi nebudou slučovány.
• Paní učitelky budou provádět denně ranní filtr dětí – prohlídka dětí, sledování zdravotního stavu (ráno i v průběhu dne).
• Pokud budou zjištěny příznaky nemoci, bude dítěti změřena tělesná teplota. V případě naměřené teploty, bude neprodleně informován rodič a jeho ošetřující lékař.
• Mateřská škola zakoupila pro rodiče informační tabule o přehledu nemocí v rámci prevence zdraví dětí.

Prosíme rodiče, kteří nebudou dávat děti od 16.3.2020 do mateřské školy, aby je omluvili prostřednictvím třídních emailů a také si odhlásili stravu.

Děkujeme za Vaše pochopení, trpělivost a vstřícnost.

Mgr. Soňa Šikolová v.r.
ředitelka školy