Podzimní a adventní čas v MŠ Slavkovice

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

PODZIMNÍ A ADVENTNÍ ČAS VE SLAVKOVICÍCH V září jsme jeli do Radešínské Svratky na Den českého strakatého skotu. Počasí bylo krásné, teplé a slunečné. Děti si …

Podzimní a adventní čas v MŠ Slavkovice

PODZIMNÍ A ADVENTNÍ ČAS VE SLAVKOVICÍCH

V září jsme jeli do Radešínské Svratky na Den českého strakatého skotu. Počasí bylo krásné, teplé a slunečné. Děti si zde mohly prohlédnout hospodářská zvířata a seznámit se i s moderní zemědělskou technikou. Se zájmem jsme si prohlédly i staré zemědělské stroje, které pomáhaly lidem při těžké práci v minulém století.
V neděli 28.října jsme se sešli na hřišti Základní školy ve Slavkovicích, kde se konaly oslavy 100. výročí republiky. Děti z mateřské a základní školy potěšily svým hudebním a tanečním vystoupením. Slavkovští zahrádkáři zasázeli za kostelem lípu, pod kterou uložili poselství pro příští generace.
Začátkem listopadu, k nám přijela paní Zdeňka Šiborová, autorka několika dětských knížek a skvělá vypravěčka. Přišla nám číst z knížky Kravička Berta a její strakatá cesta za slávou. Také nám představila svoji novou knížku Včelka Meduška .Čtení s paní Zdeňkou Šiborovou děti velice bavilo, proto ji rádi pozveme na další čtení.
Ať je teplo nebo zima ve vodě je vždycky prima. Od poloviny září do konce listopadu jsme se tímto pokřikem každé pondělí vítali v městských lázních. Na závěr plavecké výuky děti dostaly mokré vysvědčení.
15.listopadu děti absolvovaly ve spolupráci s DDM Klubíčko arteterapii. Vytvořily si svícen, který bude zdobit vánoční stůl.
Pan Mgr. Pavel Josef Macků zahrál pro děti pohádku o zvířátkách, které žijí za polárním kruhem. Děti měly možnost si v pohádce zahrát a zazpívat za doprovodu kytary. Zjistily jak je důležité kamarádství a vzájemná pomoc.
V úterý 4.12. jsme jeli na návštěvu do knihovny v Novém Městě na Moravě, kde se konala beseda o Vánočních tradicích.Paní knihovnice pro děti připravily hezký Vánoční program.

Vánoce, vánoce přicházejí po roce. Těšíme se, radujeme se, koledy si notujeme. A kdo se na Vánoce nejvíc těší? No přece děti. Ty které chodí do naší školky si Vánoce užily od začátku prosince. Byly v knihovně na besedě o Vánočních tradicích. Vyráběly Mikulášskou a čertovskou výzdobu do městských lázní, zpívaly koledy u vánočního stromu. Vyráběly ozdoby na stromeček, přáníčka, dárečky, a hlavně se těšily na nadílku od Ježíška.
Do nového roku přejeme všem dětem, rodičům, prarodičům hodně štěstí, zdraví a radosti.