Podzimní hrátky se zvířátky

Krejčí Alena  Sdílet článek na nebo

Podzimní hrátky se zvířátky

Podzimní hrátky se zvířátky

Vřelým přivítáním všech účastníků začaly „Podzimní hrátky se zvířátky“, na které se děti moc těšily, a ukázalo se, že měly také proč. Hrátky, které proběhly na zahradě naší mateřské školy dne 25.10. 2021, měly za cíl nejenom děti pobavit, přiblížit jim krásy a tradice podzimu, ale i upevnit sounáležitost třídních kolektivů s edukačními prvky úměrnými věku dětí. Akci provázeli naší kamarádi, zvířátka ze tříd zajíc, krtek, ježek a myška, zobrazeni na velkém plakátu, připraveni k vybarvení. Jelikož bylo chladnější počasí, zahřáli jsme se protažením těla a tancem v rytmu hudby.  S ranním větrem přiletěl velký drak Větroplach, se kterým mohly děti poznávat jeho barvičky a o draku si i zazpívaly písničku. S Větroplachem přiletěli  i malí dráčci, kteří doprovázeli  své malé kamarády při plnění úkolů. A jaké to byly úkoly? Na čtyřech stanovištích krtka, ježka, zajíce a myšky byly spjaty s podzimními plody a přírodninami. Nechybělo hmatové vnímání, tvoření, sportovní disciplíny…Odměnou za splnění úkolů bylo razítko, po jejímž obdržení děti dráčky dozdobily, dokreslily a mohly tak získat sladkou odměnu. I přes nevelkou účast z důvodu nemocí dětí jsme se rádi sešli a vytvořili tak podzimní výrobky, které zdobí zahradu naší školky.