Přijímání dvouletých dětí do mateřské školy

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Přijímání dvouletých dětí do mateřské školy Školský zákon mateřským školám tuto povinnost nenařizuje, pouze umožňuje. Dvouleté děti jsou přijímány do kapacity školy podle věku, od …

Přijímání dvouletých dětí do mateřské školy

Přijímání dvouletých dětí do mateřské školy

Školský zákon mateřským školám tuto povinnost nenařizuje, pouze umožňuje. Dvouleté děti jsou přijímány do kapacity školy podle věku, od nejstarší po nejmladší.

S docházkou do mateřské školy je spojena jistá forma disciplíny, která je důležitá proto, aby se děti nezranily, samy jedly a zachovávaly hygienu. Takové dítě potřebuje především individuální péči.

Důležitý je i lokomotorický vývoj v tomto věku.

Některé děti v tomto věku chodí dobře, jiné mají s chůzí ještě problémy. Větší problém je ovšem jemná motorika. Potřebujeme, aby dítě drželo hrneček, aby se z něj napilo, drželo lžíci a samo se najedlo, aby si dokázalo natáhnout slipy, rukavičky, bačkorky… To může některým dvouletým dětem činit potíže. Maminka má na učení samostatnosti dítěte dostatek času a může jej i pochválit za snahu. Ve větší skupině je tato podpora téměř nemožná, protože padagoga tlačí čas a musí dodržovat režim dne i pomáhat více dětem najednou.

Mezi 15 měsíci a třemi lety probíhá senzitivní období pro vývoj řeči. Dítě pochopí, že všechno v jeho okolí má nějaké označení a rádo se ptá „co to je“. I když maminka řekne za den dítěti asi padesát slov, osvojí si z důvodu svého psychického vývoje zhruba deset pojmů. Pokud je však obklopeno jen svými vrstevníky a nemají u sebe dospělého, který jim všechno komentuje, bude mít ve školním prostředí, které je hodně nastaveno na slovo a řeč potíže.

Největší změnou v tomto věku je uvědomování si vlastního Já. Dítě o sobě přestává mluvit ve třetí osobě, silně si uvědomuje sebe sama i své potřeby a usiluje o jejich okamžité splnění. V případě afektu mohou rodiče učit dítě trpělivosti, dát pocit jistoty a sounáležitosti s rodinou. Děti v tomto věku se těžko přizpůsobují změnám a novému prostředí. Neumí si ještě hrát ve skupině dětí, jejich hry jsou individuální.

Pokud dvouleté děti nastoupí do mateřské školy, přijdou do podnětného prostředí, kde pracují profesionálové, dostávají výborné zdravé jídlo a mají zajištěné čisté, hygienicky nezávadné prostředí.

Na závěr krátké shrnutío tom, co by dvouleté dítě, které se chystá do mateřské školy mělo zvládnout.

Mělo by být zvyklé na kolektiv dětí a reagovat na pokyny dospělé osoby, samostatně se najíst lžící, držet hrneček za ucho a napít se z něj. Mělo by být již bez plen a udržovat osobní čistotu, říci si na toaletu, používat nočník nebo záchod. Mělo by si samo obout bačkory, natáhnout slipy, punčocháče nebo kalhoty.

Zdroje:

Informatorium

Učitelské noviny

Zpracovala: Mgr. Ĺuba Zelená