Ukázka práce s předškoláky – MŠ Žďárská

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Ukázka práce předškoláků – MŠ Žďárská   Naším cílem je, aby čas dětí prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem …

Ukázka práce s předškoláky – MŠ Žďárská

Ukázka práce předškoláků – MŠ Žďárská

 

Naším cílem je, aby čas dětí prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Snažíme se o co nejlepší úroveň přípravy na povinnou školní docházku v posledním roce před jejím zahájením. O tom, jak příprava dětí na vstup do základní školy u nás probíhá, se mohou rodiče přesvědčit v rámci ukázky práce s předškoláky,  která probíhá postupně ve všech třídách našeho zařízení.