Výběrové řízení – učitelka mateřské školy

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Výběrové řízení – učitelka mateřské školy

Výběrové řízení – učitelka mateřské školy

č.j. 482/2021

Nabízíme pracovní místo

učitelka mateřské školy

Co nabízíme:

• zajímavou pracovní pozici
• platové zařazení – dle platných tarifních tabulek
• pracovní úvazek 0,9
• nástup 1.9.2021

Požadujeme:

• podmínkou min. střední pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou

Předložení následujících dokladů

• písemná žádost o přijetí na pracovní místo vč. telefonického a emailového kontaktu na uchazeče a podpisu uchazeče
• životopis uchazeče
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

Doklady mohou zájemci doručit v zalepené obálce nadepsané „pracovní místo učitelka mateřské školy“ nejpozději do 31.5.2021 na adresu Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě.

 

Bližší informace poskytneme na tel. 566 598 207.

Mgr. Soňa Šikolová v.r.
ředitelka školy