Září 2017 – MŠ Slavkovice

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Slavkovice září 2017 V letošním školním roce je v naší  MŠ zapsáno 26 dětí, 13 dívek a 13 chlapců. Ze Slavkovic je 9 dětí, ostatní dojíždějí z blízkého …

Září 2017 – MŠ Slavkovice

Slavkovice září 2017

V letošním školním roce je v naší  MŠ zapsáno 26 dětí, 13 dívek a 13 chlapců. Ze Slavkovic je 9 dětí, ostatní dojíždějí z blízkého okolí.

Již od tohoto měsíce začínáme s přihlášenými dětmi navštěvovat předplavecký kurz v Městských Lázních v Novém městě na Moravě, lekcí je celkem 10.