Rozloučení s předškoláky

začátek v 15.00 hod, konec v 17:00 hod
Nové Město na Moravě
 

Rozloučení s předškoláky

Místo akce: Kulturní dům NMNM, konferenční sál č.1
Den konání: úterý 2.června 2020, středa 3.června 2020

Časový harmonogram:
2. června 2020
15.00 hodin třída: Motýlci, Berušky
15.30 hodin třída: Berušky, Včelky, Vodníci
16.15 hodin  třida: Vodníci, Křemílci
16.45 hodin třída: Broučci, Krtci

3. června 2020
15.00 hodin třída: Krtci
15.30 hodin třída: Ježci, Zajíci
16.00 hodin třída: Zajíci, Myšky
16.30 hodin třída: Pohledec
17.00 hodin třída: Slavkovice

Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 stanovila ředitelka mateřské školy tyto podmínky, za nichž se bude realizovat slavnostní rozloučení s předškoláky.

Pravidla dodržování opatření

1) Zákonný zástupce dítěte, které se bude účastnit jenom této slavnostní akce (dítě aktuálně omluveno z docházky v mateřské škole) vyplní a před vstupem do kulturního domu odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění včetně písemného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do kulturního domu umožněn.

2) Jedno dítě mohou doprovázet oba zákonní zástupci, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách kulturního domu.

3) Pro všechny zákonné zástupce nacházející se před budovou i uvnitř kulturního domu platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržování rozestupů alespoň 2 metry od ostatních osob.

4) Při vstupu do budovy kulturního domu bude umístěna dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor budovy vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce;

5) Při vstupu do budovy kulturního domu bude brán vyšší zřetel na tzv. filtr, kdy zaměstnanec školy zkontroluje a potvrdí zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem včetně změření teploty bezdotykovým teploměrem;

6) Nošení roušek je pro učitelky mateřské školy dobrovolné, ale z důvodu prevence i větší ochrany všech účastníků této slavnostní akce budou mít paní učitelky ochranné štíty.

7) Po ukončení slavnostní akce budou zákonní zástupci i se svým dítětem odcházet z budovy kulturního domu v co možná nejkratší době, aby nedošlo k potkávání dalších dětí a zákonných zástupců, kteří dle časového harmonogramu budou mít následně také slavnostní rozloučení.

Mgr. Soňa Šikolová
ředitelka mateřské školy

Pořadatel

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Martina Junová
566 598 207

Zveřejnil/a 29. květen 2020
v 06:46 hod. Martina Jůnová