BEJVÁVALO … aneb za starých dobrých časů

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

BEJVÁVALO … aneb za starých dobrých časů byla určena pro děti, rodiče a veřejnost. Jejím cílem bylo seznámit děti a připomenout dospělým stará řemesla, dopřát …

BEJVÁVALO … aneb za starých dobrých časů

BEJVÁVALO … aneb za starých dobrých časů

byla určena pro děti, rodiče a veřejnost. Jejím cílem bylo seznámit děti a připomenout dospělým stará řemesla, dopřát dětem vyzkoušet si různé techniky práce a používání nářadí. Podporovat v dětech touhu po poznání, vést je s úctou k odkazu předků a historii místa kde žijí. Motivovat je k rozvoji vlastní zručnosti, dopřát jim prožitek z dobře vykonané práce a těšit se z výsledků – výstupů, kterých dosáhly vlastním přičiněním.

Staré dobré časy byly reprezentovány hrou na flašinet, účinkujícími v dobových kostýmech, zpěvem pradlen, vůní pečených koláčů a účinkováním skupiny Sarcina, která zahájila spolu s ostatními akci průvodem za zvuku bubnů. Pro děti předvedli scénky, šerm, nechali je vyzkoušet si střelbu z luku, skákání v pytli, běh po kamenech, oznamování programu bylo „vybubnováno“. Přítomní se seznámili se starým horáckým krojem, ke kterému podávala výklad účinkující (paní učitelka).

Účinkující – ukázky prací a workshopy pro děti:

perníkářka, ukázka zdobení, zapojení dětí – malování perníčků

– kovář – ukázka práce, zapojení dětí – dmýchání ohně, práce s kladivem

– šperkařka, cínové šperky, stříbrné šperky – ukázka práce, zapojení dětí – výroba šperku z nerezového drátu, rozklepávání, stáčení

plstění – ukázka práce

flašinet – zapojení dětí, hra na flašinet

– drátkování – ukázka práce , zapojení dětí – navlékání korálků

– košíkář – pletení košíků, pomlázek – ukázka práce

– přadlena s kolovrátkem – ukázka práce

Workshopy zajištěné zaměstnanci MŠ:

– mletí kávy na historických kafemlejncích

– práce se dřevem, zatloukání hřebíků

– pradleny – praní prádla v neckách na valše, věšení na šňůru

– vožení dětí rodiči na trakaři a žebřiňáku

– výroba modrotisku pomocí tiskátek z brambor

– bylinkářky – výroba škapulířů, vnímání zrakem, čichem, hmatem

– výroba mašlovaček (peroutek na pomazání)

Počasí nám přálo, všichni kdo přišli si tuto akci náležitě užili a odcházeli plni dojmů a zážitků.