Dodatek k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Dodatek k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Dodatek k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

č.j. 828/2020

Dodatek k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Na základě metodického pokynu vydaného dne 31.8.2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 upravuje ředitelka mateřské školy tyto podmínky provozu mateřské školy od 10.9.2020.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 mimořádné opatření.

Na základě tohoto nařízení ředitelka školy všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách budov mateřské školy ve všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Pohledec, Slavkovice, Žďárská.

Tento zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

V Novém Městě na Moravě dne 10.9.2020

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.