Návštěva v II. základní škole – MŠ Drobného

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Návštěva v II. základní škole – MŠ Drobného Dne 13. a 20. 2. navštívili předškoláci z MŠ Drobného II. Základní školu. Nejprve jsme se rozdělili na dvě …

Návštěva v II. základní škole – MŠ Drobného

Návštěva v II. základní škole – MŠ Drobného

Dne 13. a 20. 2. navštívili předškoláci z MŠ Drobného II. Základní školu. Nejprve jsme se rozdělili na dvě skupiny, první skupina se vydala do páté třídy, kde si pro ně žáci připravili zajímavé úkoly. Děti určovaly první písmeno ve slově, procvičily počty, řadily obrázky z pohádek, vyplňovaly pracovní listy a také pracovali s tabulkou Logico, kterou znají ze školky.

Druhá skupina se podívala do několika tříd a také do první třídy, kde některé děti poznávaly své kamarády. V páté třídě jim žáci ukázali, jak začíná hodina. Předvedli nám, jak zdraví paní učitelku, zazpívali nám svojí hymnu. Paní učitelka nám vysvětlila, jak se zde žáci učí a jak jsou rozděleny na skupiny. Každá skupina má vlastní pokřik, který nám i ukázali. Žáci si nás rozdělili a přesunuli jsme se do třídy školní družiny, kde pro nás připravili další rozmanité úkoly. Děti si procvičily předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.

Po splnění úkolů se skupiny vyměnily. Děti si z návštěvy odnesly spoustu příjemných zážitků, na které budou ještě dlouho vzpomínat.