Patologické jevy v mateřské škole

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření), alkohol a léky se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité …

Patologické jevy v mateřské škole

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření), alkohol a léky se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytovat jim potřebné informace formou, která je úměrná tomuto věku.

Cílem našeho projektu „ Krteček a zápalky“ bylo poskytnout dětem prvotní informace a schopnost orientovat se v dané problematice. Přiměřenými námětovými hrami a situačním učením jsme vedly děti, aby si uměly vážit svého zdraví a aby zvládaly sociální dovednosti. Působily jsme tak, aby si upevnily pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích.

Nevěřili by jste tomu, jaké už mají tyto malé děti zkušenosti. Někdo našel injekční stříkačku s jehlou, někdo ochutnal nejen pěnu piva od tatínka, ale i víno a rum. Poznaly jaké to je, když tatínek přijde domů opilý a bije maminku.

Proto nemůžeme nad těmito věcmi zavírat oči, ale již tímto dávat dětem základy, kdy a jak se bránit a kdy umět říci NE.