Poděkování týmu pracovníků oddělení informatiky NMNM

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Poděkování týmu pracovníků oddělení informatiky NMNM

Poděkování týmu pracovníků oddělení informatiky NMNM

Při mém nástupu na místo nové ředitelky mateřské školy jsem navštívila vedoucího týmu oddělení informatiky pana Z. Grepla a požádala jsem o pomoc. Moje neskromné přání bylo využít moderní technologie a vytvořit specifický software vedení školní matriky v elektronické podobě. Software, který zatím pro mateřské školy není dostupný a bude mít jistě i další zájemce z řad ředitelů, a to nejenom velkých mateřských škol. Hlavním cílem bylo zefektivnit naši práci při každoročním zápisu dětí do mateřské školy a rozšířit možnosti větší informovanosti rodičům nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.
Pro usnadnění adaptace a motivaci dětí na školu je důležité, aby rodiče věděli, jaké pracoviště, třídu, paní učitelky, kamarády a obrázkovou značku bude jejich dítě mít. Aby spolupráce se školou začala ještě před hlavními prázdninami a usnadnila první krůčky dětem v systému celoživotního vzdělávání, které začínají v mateřské škole.
Ojedinělý specifický software vedení školní matriky mateřské školy se opravdu podařil vytvořit. Předcházela tomu velmi složitá a dlouhá cesta nejenom celkového síťového propojení všech našich míst výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Pohledec a Slavkovice, ale mnoho dalších nečekaných překážek včetně pandemie covid-19.
Děkujeme vedoucímu oddělení informatiky panu Z. Greplovi a spolupracovníkům p. R. Šoustarové a p. M. Havelkovi za pomoc a skvělý přístup k vlastní práci: nikdy se nevzdat a vždycky najít cestu vyřešit problém……

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka mateřské školy