Prezentace celoroční práce třídy předškoláků

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Prezentace celoroční práce třídy předškoláků

Prezentace celoroční práce třídy předškoláků

Vážení rodiče,

zveřejňujeme prezentaci celoročního vzdělávání dětí v nové speciální třídě předškoláků na pracovišti Drobného. Prezentace trvá 15 minut a v závěru je dotazníkové šetření – hodnocení z pohledu rodičů dětí této třídy.

Touto cestou děkuji paním učitelkám, za jejich příkladnou poctivou velmi náročnou přípravu i vlastní úžasnou práci s dětmi, při realizaci koncepce rozvoje naší mateřské školy.

Rodičům dětí v této třídě upřímně děkuji za důvěru, kterou nám dali a pevně věřím, že hlavní záměr vzdělávání vzhledem k vytvořeným podmínkám, se na základě vlastního prožitku, zkušenosti a radosti dětí podařil naplnit.

Pevné zdraví nám všem

Mgr. Soňa Šikolová

ředitelka školy