Říjen – místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Říjen – místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice Měsíc říjen byl naplněn nejen krásným počasím, ale naučili jsme se mnoho zajímavého a viděli jsme …

Říjen – místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice

Říjen – místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice

Měsíc říjen byl naplněn nejen krásným počasím, ale naučili jsme se mnoho zajímavého a viděli jsme spoustu krásných a poučných věcí.

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem. Paní Povroznyková nám četla ukrajinskou pohádku Kocourek a kohoutek. Napjatě jsme poslouchali, abychom slyšeli slova podobná s češtinou. Paní Povroznyková nám pro lepší porozumění pohádku přeložila.

Ve spolupráci s Chaloupkami jsme prožili jedno příjemné dopoledne. Putovali jsme za studánkovou vílou Salvátorkou. Během cesty lesem u Pilské nádrže jsme hledali mravence a lupou pozorovali hmyz, který žije v lese. Poznávali podle hmatu různé přírodniny, peří a kosti zvířat. Cílem putování byla studánka Salvátorka, ze které jsme se napili osvěžující studené vody a poslechli si pověst O čertovi a zámecké paní. Naše putování jsme zakončili na louce, kde jsme květinami a přírodninami zdobili motýly. I když bylo zamračené počasí, děti byly nadšené a poznaly spoustu zajímavých věcí ze života v lese.

Začátkem měsíce jsme navštívili místní moštárnu, kde nám pan Hudeček přečetl pohádku O jabloňce. Názorně nám předvedl, jak se z jablek získá mošt, který dětem moc chutnal.

V rámci otužování a zvyšování zdatnosti jezdíme na předplavecký výcvik do Městských lázní v Novém Městě. Děti ve vodě rádi dovádějí. Je vidět, že se postupně zlepšují, nebojí se vody ani potápění. Chceme probouzet v dětech zájem o sportování, aby byl pohyb jejeich každodenní přirozenou potřebou. Proto jsme součástí projektu – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Na podzimních vycházkách pozorujeme, jak příroda kolem nás hýří barvami. Sbíráme kaštany a jiné přírodniny se kterými si hrajeme a tvoříme. Před vánocemi přijede pan myslivec a my mu nasušené kaštany dáme pro lesní zvěř.

Naše certifikovaná ukázková zahrada je plná zajímavých a poučných věcí. Pozorujeme brouky v trávě, včely na květech, motýly na keřích, ploštice mají svůj úkryt pod košatou lípou. Na podzim je na zahradě plno práce. To nám nevadí, vezmeme si hrábě, lopaty a pustíme se do úklidu zahrady.

Také se účastníme celorepublikového projektu Fíha – dýha. Tento projekt má u dětí rozvíjet povědomí o přírodních materiálech. Při práci s těmito materiály zkoumáme jejich vlastnosti, podporujeme u dětí manuální zručnost a tvořivost.

 

Soubory ke stažení