Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Krejčí Alena  Sdílet článek na nebo

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

č.j. 837/2022 Rozhodnutí o přijetí k  předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci 87 uchazečů s tímto registračním číslem:

reg.číslo

reg.číslo

reg.číslo

reg.číslo

001

přijato

029

přijato

055

přijato

084

přijato

002

přijato

030

přijato

056

přijato

086

přijato

003

přijato

031

přijato

057

přijato

088

přijato

004

přijato

032

přijato

058

přijato

089

přijato

005

přijato

033

přijato

059

přijato

090

přijato

007

přijato

034

přijato

061

přijato

091

přijato

009

přijato

035

přijato

062

přijato

092

přijato

010

přijato

036

přijato

063

přijato

094

přijato

011

přijato

037

přijato

064

přijato

095

přijato

012

přijato

040

přijato

065

přijato

096

přijato

013

přijato

041

přijato

066

přijato

097

přijato

014

přijato

042

přijato

067

přijato

098

přijato

016

přijato

043

přijato

068

přijato

099

přijato

017

přijato

044

přijato

069

přijato

100

přijato

018

přijato

045

přijato

070

přijato

101

přijato

020

přijato

046

přijato

071

přijato

102

přijato

021

přijato

047

přijato

074

přijato

103

přijato

022

přijato

048

přijato

075

přijato

104

přijato

023

přijato

050

přijato

076

přijato

105

přijato

024

přijato

051

přijato

077

přijato

107

přijato

025

přijato

052

přijato

078

přijato

108

přijato

028

přijato

054

přijato

081

přijato

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30.05.2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30.05.2022 na webových stránkách školy www.materskaskola.nmnm.cz.

O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 
Dotazník