Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

č.j. 769/2021 Rozhodnutí o přijetí k  předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci 97 uchazečů s tímto registračním číslem:

reg.číslo

reg.číslo

reg.číslo

reg.číslo

002

přijato

031

přijato

063

přijato

090

přijato

003

přijato

032

přijato

064

přijato

091

přijato

004

přijato

034

přijato

065

přijato

092

přijato

006

přijato

035

přijato

066

přijato

093

přijato

007

přijato

036

přijato

067

přijato

094

přijato

008

přijato

037

přijato

068

přijato

095

přijato

009

přijato

040

přijato

069

přijato

096

přijato

010

přijato

041

přijato

070

přijato

098

přijato

011

přijato

042

přijato

071

přijato

099

přijato

012

přijato

044

přijato

072

přijato

100

přijato

013

přijato

045

přijato

073

přijato

101

přijato

014

přijato

046

přijato

074

přijato

102

přijato

015

přijato

047

přijato

076

přijato

103

přijato

017

přijato

049

přijato

077

přijato

104

přijato

018

přijato

050

přijato

078

přijato

105

přijato

019

přijato

051

přijato

079

přijato

106

přijato

020

přijato

052

přijato

081

přijato

107

přijato

021

přijato

053

přijato

082

přijato

108

přijato

022

přijato

054

přijato

083

přijato

109

přijato

024

přijato

055

přijato

084

přijato

110

přijato

026

přijato

057

přijato

085

přijato

111

přijato

027

přijato

058

přijato

086

přijato

112

přijato

028

přijato

059

přijato

087

přijato

029

přijato

060

přijato

088

přijato

030

přijato

061

přijato

089

přijato

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 01.06.2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 01.06.2021 na webových stránkách školy www.materskaskola.nmnm.cz.

O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

Mgr. Soňa Šikolová, v.r.

ředitelka školy