Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

č.j. 700/2020

Rozhodnutí o přijetí k  předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci 103 uchazečů s tímto registračním číslem:

reg.číslo

reg.číslo

reg.číslo

reg.číslo

001

přijato

029

přijato

055

přijato

081

přijato

002

přijato

030

přijato

056

přijato

082

přijato

003

přijato

031

přijato

057

přijato

083

přijato

004

přijato

032

přijato

058

přijato

084

přijato

005

přijato

033

přijato

059

přijato

085

přijato

006

přijato

034

přijato

060

přijato

086

přijato

007

přijato

035

přijato

061

přijato

087

přijato

008

přijato

036

přijato

062

přijato

088

přijato

009

přijato

037

přijato

063

přijato

089

přijato

010

přijato

038

přijato

064

přijato

090

přijato

012

přijato

039

přijato

065

přijato

091

přijato

013

přijato

040

přijato

066

přijato

092

přijato

014

přijato

041

přijato

067

přijato

093

přijato

015

přijato

042

přijato

068

přijato

094

přijato

016

přijato

043

přijato

069

přijato

096

přijato

017

přijato

044

přijato

070

přijato

097

přijato

018

přijato

045

přijato

071

přijato

098

přijato

019

přijato

046

přijato

072

přijato

099

přijato

020

přijato

047

přijato

073

přijato

100

přijato

021

přijato

048

přijato

074

přijato

101

přijato

023

přijato

049

přijato

075

přijato

102

přijato

024

přijato

050

přijato

076

přijato

103

přijato

025

přijato

051

přijato

077

přijato

104

přijato

026

přijato

052

přijato

078

přijato

105

přijato

027

přijato

053

přijato

079

přijato

106

přijato

028

přijato

054

přijato

080

přijato

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15.06.2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15.06.2020 na webových stránkách školy www.materskaskola.nmnm.cz.
O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy