Rozloučení s předškoláky

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Místo akce: Kulturní dům NMNM, konferenční sál č.1
Den konání: úterý 2.června 2020, středa 3.června 2020

Časový harmonogram:
2. června 2020
15.00 hodin třída: Motýlci, Berušky
15.30 hodin třída: Berušky, Včelky, Vodníci
16.15 hodin  třida: Vodníci, Křemílci
16.45 hodin třída: Broučci, Krtci

3. června 2020
15.00 hodin třída: Krtci
15.30 hodin třída: Ježci, Zajíci
16.00 hodin třída: Zajíci, Myšky
16.30 hodin třída: Pohledec
17.00 hodin třída: Slavkovice

Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 stanovila ředitelka mateřské školy tyto podmínky, za nichž se bude realizovat slavnostní rozloučení s předškoláky.

Pravidla dodržování opatření

1) Zákonný zástupce dítěte, které se bude účastnit jenom této slavnostní akce (dítě aktuálně omluveno z docházky v mateřské škole) vyplní a před vstupem do kulturního domu odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění včetně písemného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do kulturního domu umožněn.

2) Jedno dítě mohou doprovázet oba zákonní zástupci, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách kulturního domu.

3) Pro všechny zákonné zástupce nacházející se před budovou i uvnitř kulturního domu platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržování rozestupů alespoň 2 metry od ostatních osob.

4) Při vstupu do budovy kulturního domu bude umístěna dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor budovy vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce;

5) Při vstupu do budovy kulturního domu bude brán vyšší zřetel na tzv. filtr, kdy zaměstnanec školy zkontroluje a potvrdí zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem včetně změření teploty bezdotykovým teploměrem;

6) Nošení roušek je pro učitelky mateřské školy dobrovolné, ale z důvodu prevence i větší ochrany všech účastníků této slavnostní akce budou mít paní učitelky ochranné štíty.

7) Po ukončení slavnostní akce budou zákonní zástupci i se svým dítětem odcházet z budovy kulturního domu v co možná nejkratší době, aby nedošlo k potkávání dalších dětí a zákonných zástupců, kteří dle časového harmonogramu budou mít následně také slavnostní rozloučení.

Mgr. Soňa Šikolová
ředitelka mateřské školy