Setkání předškoláků s vedením města na mateřské škole Žďárská

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

V úterý 11.dubna v odpoledních hodinách čekali předškoláci ze třídy ,,ježků,, velkou návštěvu. Nejenom, že za nimi přišli jejich rodiče, ale také hlavní představitelé našeho …

Setkání předškoláků s vedením města na mateřské škole Žďárská

V úterý 11.dubna v odpoledních hodinách čekali předškoláci ze třídy ,,ježků,, velkou návštěvu. Nejenom, že za nimi přišli jejich rodiče, ale také hlavní představitelé našeho města – starosta, místostarosta, vedoucí odboru školství a někteří zastupitelé. Nechyběly ani paní učitelky obou základních škol, aby se podívaly jak jsou budoucí školáci připraveni pro vstup do ZŠ. I když byla návštěva v hojném počtu, neodradila naše předškoláčky dobře se prezentovat. Hrou jako hlavním prostředkem vzdělávání ukázaly  děti své znalosti a dovednosti z oblastí všestranného rozvoje.

Největší odměnou za dosažené výsledky je vždy pro děti pochvala a ta jim byla dopřána od všech přítomných.

Po ukázkové práci s předškoláky následovalo setkání všech zaměstnanců mateřské školy s vedením města a s některými zastupiteli. Projednávány byly otázky týkající se přijímání dvouletých dětí do MŠ, hovořilo se o plánech do budoucna, opravách, údržbě budov a okolí.

Přejme si, aby budovy MŠ i okolí bylo příjemné nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro všechny zaměstnance.