Seznam akcí a výletů ve školním roce 2015/2016

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

MŠ Drobného Zatím pouze polovina naší školky se zúčastnila naučného programu s ornitologem panem Čejkou v Koruně u rybníku Cihelský, který děti seznámil s odchytem ptáků. Druhou …

MŠ Drobného

Zatím pouze polovina naší školky se zúčastnila naučného programu s ornitologem panem Čejkou v Koruně u rybníku Cihelský, který děti seznámil s odchytem ptáků. Druhou polovinu tato akce teprve čeká.

Každoročně na jaře velmi rádi navštěvujeme místní zahradnictví, kde si prohlížíme hospodářská zvířata, nejvíce pozornosti dostanou jak jinak než všechna mláďata.

Nová budova naší školy navštěvuje pravidelně solnou jeskyni ve Žďáře nad Sázavou. Zde si děti mohly hrát se solí a hračkami, které měly k dispozici uvnitř prostředí s unikátním klimatem díky soli z Pákistánu a Mrtvého moře.

Děti ze třídy Motýlků a Berušek navštívily Horáckou galerii, kde si v prostorách půdy prohlédly výstavu obrazů a ilustrací brněnského výtvarníka Pavla Čecha.

Také děti z nové části mateřské školy navštívily Selský Dvůr v zahradnictví Vysočina s prohlídkou skleníků a domácí zvířat.

Všechny děti z MŠ průběžně navštěvují místní arboretum, kde tráví příjemné dopoledne poznáváním nových rostlin a hmyzu. Dále provádíme naučné vycházky do Obory, ke Třem křížům a na Hmyzí stezku.

Za hezkého počasí putujeme do zahrádkářské kolonie, kde nás čeká krásná příroda, ale také vřelí občané našeho města, kteří nám s radostí předvádějí například včelín či krásné zahrádky a jezírka, které vytvořili.

Zkoušíme využívat i různé dopravní prostředky. Pojedeme například vlakem na zastávku v Novém Městě u nemocnice a pěšky půjdeme do Arény Vysočina a přes Ochozu zpět do mateřské školy. Hodláme také autobusem nebo jít pěšky do okolních vesnic a navštívit své dobré kamarády v MŠ Slavkovice, MŠ Pohledec a MŠ Zubří.

Tak jako loni, i letos měly děti možnost zhlédnout další pokračování naučného programu o malém človíčkovi, který je provázel během celého představení a seznamoval je s planetou Země.

Zúčastnili jsme se výukového programu v ekocentru Chaloupky Baliny v nově zrekonstruované zemědělské usedlosti uprostřed přírodního parku v malé obci Baliny, nedaleko Velkého Meziříčí. Program pro předškoláky „Voda, voděnka“ byl zaměřen na vlastnosti, sílu, užitečnost vody a živočichů, kteří žijí ve vodě i v její blízkosti.

Naši předškoláci se zúčastnili výchovně – vzdělávacího programu zaměřeného na naše spoluobčany s různými hendikepy. Pro děti to byl zcela určitě nezapomenutelný nevšední zážitek.

Všichni se také zúčastníme krásného společného výletu na zámek Lysice, kde na děti čeká dobové představení s prohlídkou zámku. Už se moc těšíme.

Žďárská

V rámci akce Čtěme dětem pro nás připravila autorské čtení pražská spisovatelka Eliška Polanecká.

Děti navštívily programy v Městské knihovně: Země pohádek, O povoláních a Nastává zima.

Divadelní představení: Homo a hvězdy – Mgr. Zuzana Skálová z Brna, Detektiv Lupa…(v rámci festivalu Sbírka motýlů),Zvířátka a loupežníci – Jan Hrubec, Jak
šel Honza do světa – Na cestě Liberec.

Výlet pro předškoláky: naučnou stezkou ke Třem křížům.

MŠ Žďárská je zapojena do Hnutí na vlastních nohou (Stonožka)‘‘ – výroba vánočních přáníček dětmi.

Canisterapie s ing. Janou Mašterovou.

Hudebně výchovný pořad Mgr. Macků Babička Chrota vypráví.

Na závěr roku se děti  vydaly na výlet do Bystřice nad Pernštejnem do ekologického centra Eden.

MŠ Pohledec

S dětmi se p. učitelky vydaly ke Krejčům na farmu. Tam na děti čekaly krávy s týdenním telátkem, několik koz, prasata, slepice a psi.

Děti taky v rámci výletu navštívily několikrát knihovnu v Novém Městě na Moravě – pásmo Paní Zima, Veselá zahrádka, Máme rádi zvířata.

Dopoledne strávené s Mgr.Lenkou Fišerovou a studentkou VOŠŽ Kateřinou Vrabcovou rozšířilo dětem povědomí o fungování lidského těla a o návycích podporujících zdravý životní styl (čištění zubů, zásady první pomoci).Děti si vše vyzkoušely na sobě nebo na výukových modelech.

Canisterapie – p. Juhaštíková – ukázka výcviku psů záchranářů.

Návštěva farmy u p. Svobody – domácí zvířata s mláďaty, jarní květiny na zahrádce.

Pěší celodenní výlet – Horácké muzeum, Vírský mlýnek a Arboretum.

Výlet vlakem do Žďáru – návštěva SZŠ a VOŠ – setkání s kostlivcem a beseda – jak funguje naše tělo.

MŠ Slavkovice

Během celého roku vyjíždíme jednou měsíčně na výlet do Nového Města nebo do Žďáru nad Sázavou např.: na adventní dílny, návštěva knihovny, Horácké muzeum, vystoupení dětí na Penzionu, při ukázce Dravců děti jely vlakem do Radňovic a pak krásnou vycházkou kolem polí až do Slavkovic pěšky, pro děti to jsou krásné zážitky, poznávají své nejbližší okolí.

Ke Dni dětí děti putovaly cestou za pokladem – kde jely autobusem do Nového Města a vydaly se pěšky ke SKI hotelu, zpět jely opět vlakem do Radňovic a do MŠ.

Na závěr školního roku pojedou všechny děti do Jimramovských Pasek do penzionu Pohádka, kde se zúčastní programu pirátské putování.

Akce celé organizace

Všechny školky naší organizace se účastní těchto akcí:

Centrum Zdislava. Pracovnice centra nás provedla vnitřními prostorami a

ukázala nám, jak tráví zdejší klienti pobyt ve stacionáři. Shlédli jsme jejich výrobky.

Během roku průběžně navštěvujeme různé výstavy i s doprovodným programem: Horácké muzeum – prohlídka stále expozice, Vírský mlýnek, čertohrátky v městské galerii, včelařská výstava – vůně medu, výstava betlému.

Také plánujeme prohlídku města s komentovaným průvodem v kostýmech.

Pravidelně navštěvujeme keramickou dílnu, kde se děti seznamují s hlínou a tvoří krásné výrobky.

Aktivně jsme se zapojili svými výtvarnými kresbami a pracovními výsledky do vánoční výzdoby muzea.

Klienti a pracovníci Denního stacionáře Zdislava pozvali mateřinky na návštěvu.

Prohlédli jsme si staré i nové prostory, setkali se s obyvateli a shlédli jsme výtvarná a tvořivá díla klientů. Velmi nás potěšilo občerstvení, které pro nás bylo přichystáno. Byli jsme obdarováni domácí modelínou ve tvaru barevné květiny.

Návštěva předškoláků v I. a ve II. základní škole – děti se mohly zapojit do běžné výuky a také se seznámily s aktivitami žáků.

Na Vánoce nabízíme rodičům vánoční besídku dětí s tvořivými dílnami.

Každoročně naši organizaci navštěvuje Bohemia classick quartet s Vánočně laděnými písněmi.

Také nás každoročně čeká Mikulášská nadílka.

Celoročně se mohou rodiče s dětmi vydat na výstavu do budovy Městského úřadu, kde jsou k vidění díla dětí z MŠ, žáků ZŠ a přispívají sem i jiné příspěvkové organizace.

Letos poprvé jsme si připravili s dětmi tvořivé hry, které jsme pracovně nazvali Den otců.

Na zahradě MŠ proběhl Čarodějnický rej v maskách a vítání jara písněmi, tancem a zábavnými úkoly pro děti.

Všechny děti se zúčastnily na atletickém stadionu výukového programu ukázka práce dravců.

Uskutečnila se setkání s policií ČR v rámci týdenního bloku kdo nám pomáhá, kdo nás chrání.

Každoročně s nadšením navštěvujeme místní hasiče, kteří si pro nás přichystali zajímavý program s interaktivními prvky.

Navštěvujeme koncert ZUŠ.

Také se každoročně setkáváme s ukázkami práce psů záchranářů v rámci canisterapie.

Účastníme se předplaveckého výcviku v rámci lázní Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou.

Zpracovala: Markéta Drlová