Slavnostní otevření Ukázkové přírodní zahrady – MŠ Slavkovice

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Ukázková přírodní zahrada při Mateřské škole ve Slavkovicích Ve spolupráci s Ekoinfocentrem Jihlava, obecně prospěšnou společností Chaloupky, dětmi s rodiči a kolektivem mateřské školy vzniká …

Slavnostní otevření Ukázkové přírodní zahrady – MŠ Slavkovice

Ukázková přírodní zahrada při Mateřské škole ve Slavkovicích

Ve spolupráci s Ekoinfocentrem Jihlava, obecně prospěšnou společností Chaloupky, dětmi s rodiči a kolektivem mateřské školy vzniká za přispění kraje Vysočina a obce Slavkovice Ukázková přírodní zahrada.

Svým vzhledem napodobuje přirozená stanoviště v přírodě, plní výukový, okrasný, ale i rekreační účel. Vychází z místních podmínek a dotváří stávající prostředí mateřské školy. Dětem poskytuje mnoho podnětů k jejich vyžití. Prostředí je pro ně bezpečné a mohou zde přírodu vnímat všemi smysly.

Pro zvýšení druhové rozmanitosti v zahradě najdeme suchá a vlhká místa, smyslový chodník, zeleninové a ovocné záhonky, bylinkovou spirálu, kompostér, motýlí záhon, vrbový tunel, stromy a keře. Součástí je i přirozená kvetoucí louka. Opylování včelami a druhovou pestrost z říše hmyzu podporujeme hmyzím hotelem.

Nedílným prvkem zahrady je smíšený živý plot, který potěší po celý rok svou rozmanitostí květů a plodů. Užitkový je jak pro člověka, tak pro živočichy. Pro živočichy je úkrytem i potravou, člověku prospívá nejen jedlými plody, ale i tím, že zadržuje prach i hluk. Neméně důležitá je i jeho estetická funkce.

Cílem přírodní zahrady je zkombinovat vzdělávací, estetickou a užitkovou hodnotu zahrady, vytvořit pro děti prostředí, kde se budou rozvíjet a vzdělávat.