Spolupráce mateřské školy a Střední odborné školy Nové Město na Moravě

Krejčí Alena  Sdílet článek na nebo

Spolupráce mateřské školy a Střední odborné školy Nové Město na Moravě

Spolupráce mateřské školy a Střední odborné školy Nové Město na Moravě

Zaměstnanci mateřské školy si velice váží spolupráce se Střední odbornou školou Nové Město na Moravě.

Začátkem nového školního roku, žáci 1. ročníku učebního oboru truhlář, vyrobili za zvýhodněnou cenu lavičky pro děti na nově zrekonstruovanou část zahrady.

Lavičky budou sloužit nejen ke hře dětí, ale i k výchovně vzdělávacím činnostem.

Všichni se těšíme až je v jarních měsících umístíme a potěšíme tak hlavně děti.

 
Dotazník