Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

č.j. 290/2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Úplata za předškolní vzdělávání v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu výskytu onemocnění COVID-19 je stanovena takto:

březen 2021 – nebude inkasováno – 0 Kč

Vyúčtování školného bude provedeno po ukončení školní roku, kdy dojde k vrácení přeplatků.

Mgr. Soňa Šikolová v.r.
ředitelka školy