Svět očima dětí

Krejčí Alena  Sdílet článek na nebo

Svět očima dětí

Svět očima dětí

Děti z mateřské školy se na jaře zapojily do soutěže Svět očima dětí, pořádanou Ministerstvem vnitra. Jednalo se o preventivně-vzdělávací projekt, jehož cílem je prevence sociálně-patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí. Téma pro mateřské školy bylo Technika složek ISZ, které je dětem blízké. Byly vytvořeny individuální i skupinové práce, na kterých děti s nadšením pracovaly.

 
Dotazník