TECHNICKÉ ŠKOLKY – INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Technické školky – inovace ve vzdělávání

TECHNICKÉ ŠKOLKY – INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

O jarních prázdninách 2020 se konal workshop projektu Technické školky v Mateřské škole Nové Město na Moravě pod vedením lektorů Bc. Jany Šťastné a Čestmíra Šťastného MBA.
Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY souvisí s dlouhodobým programem ,,Popularizace vědy a techniky pro mládež,,. Snahou je vzbudit zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost.
Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
V úvodní části workshopu byli účastníci seznámeni s pilotní školkou, měli možnost shlédnout video a dozvědět se konkrétní informace o projektu.
Po teoretické části workshopu přišla na řadu část praktická. V některých vyvolávala zděšení a naopak někteří s nadšením přistoupili k připraveným stolům s potřebným materiálem a nářadím. Určitě bylo zábavné sledovat paní učitelky a asistentky pedagoga jak pracují s pilkou, vrtačkou a jiným náčiním. Hned na první pohled bylo vidět, že práce všechny velmi baví, protože pracovaly s velkým nadšením. Ručně vyrobená lodička dle vlastních představ z balzy byla ukázkou zručnosti každé z nás.
A co potom děti? Jakou radost to vyvolá v nich? Už se všechny těšíme, až si budeme společně hrát a vyrábět podle vlastní fantazie.
Velké poděkování za příjemně strávené odpoledne patří lektorům Janě a Čestmírovi Šťastným.