Ukázka práce s předškoláky – MŠ Drobného

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY – UKÁZKA PRO RODIČE – MŠ DROBNÉHO   Předškoláci v MŠ na Drobného ulici ukázali rodičům, jak se hravou formou připravují …

Ukázka práce s předškoláky – MŠ Drobného

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY – UKÁZKA PRO RODIČE – MŠ DROBNÉHO

 

Předškoláci v MŠ na Drobného ulici ukázali rodičům, jak se hravou formou připravují na další etapu svého života, a to vzdělávání v základní škole. Předvedli úkoly rozvíjející zrakové vnímání, pozornost, grafomotoriku, jemnou motoriku, matematickou a čtenářskou pregramotnost, rozumové schopnosti a nezbytné soustředění a trpělivost. Využity byly různé formy práce, jak individuální úkoly na různých stanovištích, které si děti procházely společně se svými rodiči, tak skupinové v kruhu vedené učitelkou. Pomůcky, které rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, vymýšlejí a vytvářejí ve velké míře samy učitelky. Rodičům byly ukázány i didaktické pomůcky, které mají děti volně přístupné ve svých třídách a samozřejmě si vše mohli se svými dětmi vyzkoušet. Nebyla opomenuta ani dětmi oblíbená práce na interaktivní tabuli s využitím výchovně vzdělávacích programů a cvičení, čímž děti rozvíjejí koordinaci pohybu s hudbou. Rodiče měli prostor i na dotazy, které jsme ochotně zodpověděly. Rádi využili také možnost nahlédnout do grafomotorických listů a do portfolií (pracovní listy, obrázky dle fantazie dětí) svých dětí. Potěšily nás slova uznání od rodičů a přátelská atmosféra.