Ukázka práce s předškoláky – MŠ Drobného

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

UKÁZKA PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY PRO RODIČE – MŠ DROBNÉHO Ve školce na ulici Drobného ukázali předškoláci během prvních jarních dnů rodičům, jak se hravou formou …

Ukázka práce s předškoláky – MŠ Drobného

UKÁZKA PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY PRO RODIČE – MŠ DROBNÉHO

Ve školce na ulici Drobného ukázali předškoláci během prvních jarních dnů rodičům, jak se hravou formou připravují na další etapu svého života, a to vzdělávání v základní škole. Předvedli úkoly rozvíjející zrakové vnímání, pozornost, jemnou motoriku, matematickou a čtenářskou pregramotnost, rozumové schopnosti a nezbytné soustředění a trpělivost. Využity byly různé formy práce, jak individuální úkoly na různých stanovištích, které si děti procházely společně se svými rodiči, ve dvojicích, kde děti předvedly schopnost spolupráce, tak i skupinové vedené učitelkou. Pomůcky, které rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, vymýšlejí a vytvářejí ve velké míře samy učitelky. Rodičům byly ukázány i didaktické pomůcky, které mají děti volně přístupné ve svých třídách a samozřejmě si vše mohli se svými dětmi vyzkoušet. Nebylo opomenuto ani dětmi oblíbené cvičení podle interaktivní tabule rozvíjející jejich koordinaci pohybu s hudbou a také úkoly, k čemuž využíváme výchovně vzdělávací programy „Barevné kamínky“, „Alík“, „Dětský koutek“, „Chytré dítě“. Rodiče měli prostor i na dotazy, které jsme ochotně zodpověděly. Rádi využili také možnost nahlédnout do portfolií svých ratolestí. Potěšila nás pohodová a přátelská atmosféra.