Výběrové řízení – asistent pedagoga

Krejčí Alena  Sdílet článek na nebo

Výběrové řízení – asistent pedagoga

Výběrové řízení – asistent pedagoga

č.j. 48/2022

                                           Nabízíme pracovní místo:

                              asistent pedagoga

Co nabízíme:

  • nástup – od 1.2.2022

  • platové zařazení – dle platných tarifních tabulek

  • pracovní úvazek 1

Požadujeme:

  • podmínkou min. střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikace asistenta pedagoga

  • praxe výhodou

  • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, odpovědný přístup

  • schopnost rychle se učit

Předložení následujících dokladů

  • písemná žádost o přijetí na pracovní místo vč. telefonického a emailového kontaktu na uchazeče a podpisu uchazeče

  • životopis uchazeče

  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

Doklady mohou zájemci doručit v zalepené obálce nadepsané „Pracovní místo asistenta pedagoga mateřské školy“ nejpozději do 25.1.2022 na adresu Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě.

Bližší informace poskytneme na tel. 566 598 207.

V Novém Městě na Moravě dne 11.1.2022

Mgr. Soňa Šikolová

ředitelka školy

 
Dotazník