Zápis a kritéria pro přijetí dětí cizinců

Krejčí Alena  Sdílet článek na nebo

Zápis a kritéria pro přijetí dětí cizinců

Zápis a kritéria pro přijetí dětí cizinců

Č.j. 803/2022

Dle zákona č. 67/2022 Sb. se pro děti cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace koná Zvláštní zápis.

Termín: středa 1.června 2022 od 10 do 14 hodin

Místo konání: místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného

Kritéria pro přijetí dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31.8.2017, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou včetně, mají – li místo pobytu na území města Nové Město na Moravě v příslušném školském obvodu.

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, narozené do 31.8.2019, pokud mají místo místo pobytu na území města Nové Město na Moravě v příslušném školském obvodu.

Přijímány budou děti v řádném pořadí od bodu 1, a to od nejstaršího po nejmladší. Předpokládaný počet přijímaných dětí je 8.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které místo výkonu vzdělávání a školských služeb a do které třídy bude dítě zařazeno a případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti splňují podmínky pravidelného očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním.

V Novém Městě na Moravě 20.05.2022

Soubory ke stažení

 
Dotazník