Zápis do mateřské školy

Jaroslava Fišarová  Sdílet článek na nebo

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299 VYHLAŠUJE Zápis pro školní rok 2017 / 2018 který se koná 10. května 2017 v době …

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299

VYHLAŠUJE

Zápis pro školní rok

2017 / 2018

který se koná

10. května 2017 v době od 10.00 – 16.00 hod

11. května 2017 v době od 12.00 – 16.00 hod

na místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného 299

Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:

1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediatrem

  1. cizinci – doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro přijímání dětí je možno shlédnout a vytisknout na webových stránkách materskaskola.nmnm.cz nebo vyzvednout přímo na jednotlivých místech výkonu vzdělávání a školských služeb.

Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Všechny zájemce zveme na den otevřených dveří

3.4.2017 – místo výkonu vzdělávání Pohledec č. 143

4.4. 2017 – místo výkonu vzdělávání Žďárská č. 70

5.4.2017 – místo výkonu vzdělávání Slavkovice č. 98

6.4.2017 – místo výkonu vzdělávání Drobného č. 299

dopoledne: od 9.30 – 11.00 hod odpoledne: od 14.30 – 16.00 hod

V uvedenou dobu máte možnost si prohlédnout s dětmi zvolenou mateřskou školu a pohrát si se svým dětmi.

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna  nejpozději v měsíci dubnu.