Informace rodičům nově nastupujících dětí

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Informace rodičům nově nastupujících dětí. Do MŠ patří děti zdravé. Bezpečnost dětí – přicházení a odcházení dětí v doprovodu dospělé osoby; odvádí-li dítě starší sourozenec nebo …

Informace rodičům nově nastupujících dětí

Informace rodičům nově nastupujících dětí.

Do MŠ patří děti zdravé.

Bezpečnost dětí – přicházení a odcházení dětí v doprovodu dospělé osoby; odvádí-li dítě starší sourozenec nebo jiná osoba, je třeba, aby rodiče vyplnili formulář „Pověření jiné osoby“

Oblékání dětí – volit vhodné oblečení, aby dítěti nebránilo v pohybu, ve hře. Doporučujeme oblečení označit; pro pobyt venku a vycházky je vhodný náhradní oděv ( sportovní oblečení, tepláčky apod., do deště pláštěnka, gumáky)

Co potřebuje dítě do školky – uzavřené bačkory, pyžamo, malý porcelánový hrneček, náhradní oblečení (tričko, punčochy, slipy..)

Omlouvání dětí – nemoc, či jinou nepřítomnost je třeba ohlásit učitelce na třídě, kde je dítě zapsáno v docházce; rovněž je třeba dítěti odhlásit stravu u vedoucí jídelny tel. 566 598 208,

601 392 513 nebo přes internet do 12 hod. – přístupové heslo u vedoucí jídelny.

Odhlašování je zcela záležitostí rodičů.

Stravování zajišťuje ŠJ při MŠ.

Stravné pro dítě na celý den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina) je 34,- Kč (svačina 8,- Kč oběd 19,-Kč svačina 7,- Kč)

Platba stravného hotově – vždy na aktuální měsíc do 15. dne téhož měsíce.

Platba stravného inkasem se provádí zpětně, tzn. vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Číslo účtu: 107-1587530207/0100

K-symbol 0308

U navedení inkasního příkazu uveďte vždy jméno dítěte

Platba školného hotově – vždy na aktuální měsíc do 15. dne téhož měsíce.

Platba školného příkazem k úhradě – vždy na aktální měsíc do 15. dne téhož měsíce.

Uveďte vždy jméno dítěte

Číslo účtu: 107-1587210297/0100

Platba školného inkasem se právádí na aktuální měsíc vždy do 20. dne téhož měsíce.

U navedení inkasního příkazu uveďte vždy jméno dítěte

Číslo účtu: 107-1587210297/0100

Umístění dětí do tříd bude zveřejněno koncem přípravném týdne na nástěnkách uvnitř každé mateřské školy.

Více informací se dozvíte na schůzkách SRPDŠ, které se budou konat v průběhu měsíce září.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašim dětem přejeme příjemný pobyt v mateřské škole.

Kolektiv MŠ

Soubory ke stažení