Provoz mateřské školy v době krizového opatření

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Provoz mateřské školy v době krizového opatření

Provoz mateřské školy v době krizového opatření

V souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření je naše mateřská škola ve stavu pracovní pohotovosti pro potřebu zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných složek viz usnesení vlády:

– bezpečnostních sborů
– obecní policie
– poskytovatelů zdravotních služeb
– poskytovatelů sociálních služeb
– orgánů ochrany veřejného zdraví
– příslušníků ozbrojených sil
– pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy zajišťující tuto nezbytnou péči
– zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb
– zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce
– zaměstnanci krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
– zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu

 

V této souvislosti spolupracujeme ze Základní školou Nové Město na Moravě Leandra Čecha, a to možnosti zajištění nezbytné péče pro děti ze základní školy, které mají sourozence v naší mateřské škole. Na žádost zákonných zástupců zajistíme tuto nezbytnou péči dětí – sourozenců společně v naší mateřské škole.

Celý tým našich zaměstnanců je v pohotovosti připraven a věříme, že společně zvládneme tuto nelehkou situaci.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

Soubory ke stažení