Provozní podmínky mateřské školy platné od 29. července 2020

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Provozní podmínky mateřské školy platné od 29. července 2020

Provozní podmínky mateřské školy platné od 29. července 2020

Č.j. 772/2020

Na základě vydaného mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě s účinností od středy 29. července 2020 až do odvolání, stanovila ředitelka mateřské školy tyto podmínky, za nichž bude v mateřské škole v místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného a Žďárská od středy 29. července 2020 upraven provoz mateřské školy.

Pravidla provozu
1) Pro všechny zákonné zástupce nacházející se před budovou i uvnitř areálu mateřské školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržování rozestupů alespoň 2 metry od ostatních osob.

2) Při vstupu do budovy budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školky vstupovat, aby sobě i dětem nadále dezinfikovali ruce a pohyb doprovázejících osob byl omezen jen na nezbytně nutnou dobu.

3) Vstup do budovy mateřské školy bude umožněn pomocí čipů v měsíci červenci rodičům dětí, které docházely ve školním roce do místa výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská a ostatním pomoci zvonku u vchodových dveří.

Vstup do budovy mateřské školy bude umožněn pomocí čipů v měsíci srpnu rodičům dětí, které docházely ve školním roce do místa výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného a ostatním pomoci zvonku u vchodových dveří.

• při předávání dítěte ve třídě prosíme rodiče, aby zůstávali před třídou, nevstupovali do tříd a zachovali dostatečný odstup od pedagogů;

• děti si s učitelkami při přivítání a loučení nebudou podávat ruce, pouze se pozdraví a neprodleně si pod dohledem pedagogů umyjí ruce dezinfekčním mýdlem, utírat ruce si budou do jednorázových papírových ubrousků/ručníků; bude realizována častější hygiena dětí;

zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době vydaných mimořádných opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jídlo z domova;

děti nemusí nosit v prostorách mateřské školy a na školní zahradě roušky;

nošení roušek je pro učitelky mateřské školy dobrovolné, ale z důvodu prevence i větší ochrany všech účastníků vzdělávání budou mít paní učitelky a ostatní zaměstnanci roušky;

4) V rámci denního režimu a příznivého počasí bude nadále upřednostňováno vzdělávání dětí na školní zahradě areálu mateřské školy a to i v době odpoledních činností; ve třídách
se bude častěji větrat;

5) Nadále se bude dodržovat zvýšený standard hygieny s dětmi dle nastavených interních pravidel naší školy, zejména důkladné mytí rukou a používání papírových ručníků.

6) Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě blíže specifikované ve vnitřním epidemiologickém opatření školy, a to s důslednou hygienou prostor, organizačně a časově bude upraveno v návaznosti na pobyt venku, denní režim mateřské školy a zejména aktuální potřeby dětí;

7) Při podezření na možné příznaky COVID-19 se dítě umístí do samostatné místnosti a neprodleně se kontaktují rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy, následně se informuje spádová hygienická stanice a ostatní děti změní výuku na pobyt venku.

8) Nadále bude dodržován zvýšený standard úklidu včetně dezinfekce všech prostor dle nastavených interních pravidel naší školy.

9) Předškolní vzdělávání se bude realizovat v tomto posledním týdnu měsíce července v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská a v měsíci srpnu v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného. Budou vytvořeny třídy s celkovým stejným počtem dětí. Může docházet ke změně učitelek.

V Novém Městě na Moravě dne 29.7.2020

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.