Sourozenci v jedné třídě … ANO či NE?

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

SOUROZENCI V JEDNÉ TŘÍDĚ ANO ČI NE?   Nelze jednoznačně říci, co je správně a co není. Určitě jsou přínosné vzájemné konzultace rodičů a pedagogů dané …

Sourozenci v jedné třídě … ANO či NE?

SOUROZENCI V JEDNÉ TŘÍDĚ ANO ČI NE?

 

Nelze jednoznačně říci, co je správně a co není. Určitě jsou přínosné vzájemné konzultace rodičů a pedagogů dané třídy ohledně pobytu sourozenců ve školce. Ovšem je to právě rodič, který zná své děti nejlépe, a proto je bilancování všech pro a proti s následným rozhodnutím na něm. Většina rodičů chce pro své děti jenom to nejlepší, to ale úplně optimálně naplánovat nejde. Otázkami je – Jaké jsou moje děti – extroverti, introverti, dominantní, submisivní, citlivé, samostatné atp.? Je to vhodné pro moje děti nebo pohodlné pro mě? Jaké mají sourozenci vztahy mezi sebou? Chci to ulehčit mladšímu?

Každé dítě je jiné, originální, s jinými charakterovými vlastnostmi, s jiným emočním vývojem. Každé dítě má jiné rodiče, jiný počet sourozenců, narodilo se v jiném pořadí, má jinou výchovu. Od toho se odvíjejí rozdílné zkušenosti a odlišné reakce v určitých situacích. Ani skupina dětí (třída) není vždycky stejná, v každé je jiná dynamika vztahů.

Některé dítě může být neurotizované a jeho prožívání pobytu ve školce může být negativní. Jiné dítě může být v pohodě. Myslím si, že sourozenci mají mít možnost vyzkoušet si fungovat v kolektivu i jinak než mladší nebo starší sourozenec, tedy každý sám za sebe, vytvářet si svá kamarádství, prožívat své zážitky, získávat vlastní zkušenosti. Pár hodin odděleně od sebe určitě vydrží, o to víc se na sebe budou těšit a hrát si spolu doma, vyprávět si, jak se měli, co dělali. Když je každý ze sourozenců sám za sebe, tak i lépe spolupracuje s učitelkami ve třídě. Rodiče rádi staví staršího do role ochránce, kdy má potom mladší dojem, že je hlídán. To v případě oddělení sourozenců nelze. Poradenská psycholožka PhDr. Ivana Halíková říká: „V mnoha situacích může být částečné odloučení sourozenců dokonce oběma prospěšné.“(1) Doktorka Halíková také míní: „Mateřská škola může být prostředím, kde si starší děti svá věkem daná privilegia mohou opravdu užít.“(2) Rodiče by dětem měli vysvětlit, že každý bude jinde, aby s tím zkrátka počítaly, že nebudou spolu. Někdy je však mít každé dítě v jiné třídě pro rodiče technicky náročnější. Pokud by ale sourozenci chtěli chodit spolu do stejného kolektivu dětí, nemělo by se jim bránit. Pro mladší je jednodušší adaptace, má ve starším sourozenci oporu, pomáhají si. Všem společně nám jde o spokojený život dětí, a tomu napomohou kvalitní vztahy ve třídě, a neméně důležité bezpečné a akceptující prostředí.

Na závěr zajímavý citát, jehož autorem je Johann Wolfgang von Goethe: „Nemůžeme děti utvářet podle svého mínění. Tak, jak nám je Bůh dal, je musíme mít a milovat, co nejlépe je vychovávat a každému ponechávat volnost.“

Mgr. Andrea Štěpničková

(1), (2)     Informatorium 3–8  č. 7/2008