ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje:
1. dostatečně dlouhé období pro příjem žádostí, a to od 2.5.2020 do 16.5.2020

2. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

3. upřednostnit podání přihlášky (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě):

• datovou schránkou qj6uvj4
• emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email) na emailovou adresu zapisMS@nmnm.cz
• poštou na adresu: Ředitelství MŠ, Drobného 299, 592 31 Nové město na Moravě (možnost osobního vložení do schránky na budově mateřské školy Drobného 299)
• v krajním případě osobním podáním ve škole v předem domluveném termínu na telefonním čísle 566 598 207

 

4. zákonní zástupci doručí
• řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte do MŠ
• kopii rodného listu dítěte
• kopii občanského průkazu
• kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení k očkování
• NEBO potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte na Žádosti o přijetí dítěte do MŠ
• osoby se státní příslušností EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení podle hlavy III. a IV. zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Děkuji

Mgr. Soňa Šikolová

ředitelka školy

Soubory ke stažení